Vi krossar och leverar såväl sand som grus, singel och makadam.

Vi utför krossningsarbeten, vägarbeten, snöröjning och andra entreprenadmaskinarbeten

Vi anlägger och installerar privata avloppsanläggningar.

Välkommen kontakta Christers Grus